ECO IS ECHOING - Parteneriat Comenius Multilateral - 2009-2011

 

 ”ECO IS ECHOING” - PARTENERIAT COMENIUS MULTILATERAL - ROMÂNIA - ESTONIA - TURCIA - SPANIA

 

 

 ECOSISTEME DIN EUROPA - ECOSYSTEMS IN EUROPE

Scopul proiectului nostru este ca elevii să înveţe lucruri noi despre diferite ecosisteme din Europa, concentrându-se pe speciile ameninţate, pe parametrii care le modifică, pe tipurile de măsuri care se iau în zona pentru protejarea ecosistemelor și pe influența pe care acestea le exercită asupra oamenilor.

Aceeaşi problemă va fi studiată în 4 contexte socio-culturale diferite şi în locaţii geografice diferite (malurile râului-România, ecosistemul marin-Spania, mlaştina-Estonia şi ecosistemul urban-Turcia. Cunoaşterea şi înţelegerea naturii pot întări dorinţa de a proteja resursele naturale, de a conserva diversitatea biologică şi de a contribui la dezvoltarea durabilă. Metodologia folosită: cercetarea individuală, observarea, analiza, emiterea de ipoteze, tragerea concluziilor, etc.

Va fi dezvoltată capacitatea de învăţare autonomă a elevilor în clasă, ca aceştia să-şi poată organiza activitatea de cercetare atât în clasă, cât şi pe teren.

Activităţile proiectului includ: confecţionarea emblemelor (arta plastică), crearea de bloguri (I.T.), producerea unui glosar de termeni (în limba engleză și în limba naţională), etc.

Parteneriatul îi va ajuta pe elevi să-şi dezvolte multe competenţe cheie, cum ar fi: competenţa de comunicare într-o limba străină (elevii se vor afla în contact cu alţi copii de vârsta lor prin e-mail), competenţa socio-culturală (elevii vor afla despre alte culturi), competenţe de protecţie a mediului (elevii vor învăţa despre ecosisteme), competenţe tehnologice (elevii vor folosi noile tehnologii, ca de exemplu poşta electronică, prezentările PowerPoint, enciclopediile digitale, Internetul, etc.), competenţa de a învăţa să înveţe (metodele de cercetare ştiinţifică: observarea, analiza, etc.).

Această cooperare va face ca elevii şcolii noastre să devină conştienţi de problemele de mediu ale Europei. Dându-şi seama că dezechilibrele înregistrate în ecosisteme nu reprezintă doar problema unei ţări, ci a întregii Europe, că este o problemă globală, toată comunitatea şcolară va avea de câştigat: elevii, cadrele didactice, părinţii elevilor. Vom avea de câştigat din schimbul de experienţă, din exemplele de bună practică privind lucrul pe teren, în ecosisteme diferite. Cooperarea europeană va duce la eliminarea stereotipurilor şi a diferenţelor de rasă şi gen. Mulţi dintre elevii noştri nu au fost niciodată într-o ţară străină. Elevii vor beneficia şi de pe urma „metodologiei de cercetare” folosite în unele dintre activităţile proiectului.

Tema proiectului, Ecosisteme din Europa, poate fi pusă în legătură cu alte subiecte cum ar fi: surse de energie, conservarea energiei, atmosfera, efectul de seră, clima, poluarea, pădurile tropicale, etc. În consecinţă, proiectul nostru este integrat în curriculumul obiectelor de studiu, ca de exemplu: ştiinţe, fizică, geografie, chimie, biologie, limbi străine, informatică, deoarece copiii trebuie să-şi dezvolte competenţele în aceste domenii pentru a putea realiza activităţile din proiect. Tema proiectului reprezintă în acelaşi timp un obiectiv transcurricular (educaţia pentru protecţia mediului).

30/09/2009        Crearea website–ului care va cuprinde informaţii referitoare la proiect în următorii 2 ani.

30/11/2009      Prezentări PowerPoint/video despre ecosistem.

22/12/2009      Podoabe de Crăciun realizate din materiale reciclabile şi deşeuri.

30/03/2010      O „zi a curăţeniei” în ecosistem, pentru a conştientiza comunitatea.

30/05/2010      Tricouri inscripţionate cu „protejaţi ecosistemele”.

30/09/2010      Un glosar cu termeni specifici referitori la ecosisteme.

22/12/2010      Colecţie de poveşti de Crăciun care se desfăşoară în diferite tipuri de ecosisteme.

28/02/2011      Un catalog cu plantele şi animalele care se află în cele 4 ecosisteme europene.

30/04/2011      O „zi a curăţeniei” în ecosistem, pentru a conştientiza comunitatea.

Septembrie 2009

Lansarea site-ului proiectului - http://www.comenius.ceibarteaga.com/

Octombrie 2009

Alegerea ecosistemului MALUL RÂULUI BISTRIŢA şi prima activitate de curăţare a acestuia.

 

Noiembrie 2009

Vizita în România

Decembrie 2009 

Confecţionarea de obiecte din materiale reciclabile.

 

Ianuarie 2010 

Elevii au pregătit întrebări pe tema ecosistemelor pe care le-au adresat Autorităţii de Mediu din Bistriţa. Au participat şi la o întâlnire pe probleme de mediu şi poluare organizată la Casa de Cultură. Elevii care s-au distins în activităţi de protecţia mediului au fost evidenţiaţi.

 

Februarie 2010 

Elevii şcolii noastre au participat la activitatea din luna februarie 2010 – cercetarea ecosistemului pentru observarea schimbărilor sezoniere.

Fiecare ţară parteneră îngrijeşte câte un ecosistem specific: ecosistemul marin în Murcia, Spania, bog-ul în Estonia, ecosistemul urban în Istanbul, Turcia, şi malul râului Bistriţa în România.

Elevii au consemnat toate observaţiile făcute la faţa locului, au desenat sau au schiţat principalele elemente caracteristice ecosistemului, iarna.

Însoţiţi de diriginţii claselor şi de coordonatorii proiectului, copiii din clasele a VI-a şi a VII-a au lucrat cu seriozitate şi bucurie, ştiind că observaţiile lor vor fi analizate de toţi ceilalţi elevi şi profesori din ţările partenere, că schiţele lor se vor transforma în adevărate picturi ce vor împodobi sala în care vor fi expuse produsele finale ale proiectului nostru.

Acest tip de activitate extracurriculară întruneşte de fiecare dată adeziunea totală a elevilor, dornici să iasă din spaţiul formal şi să-şi dovedească competenţele şi abilităţile achiziţionate. Entuziasmul lor îi cucereşte de fiecare dată şi pe cei care le îndrumă cu drag paşii pe drumul vieţii.

Dezvoltarea activităţilor educative într-un spaţiu neconvenţional se dovedeşte a fi, o dată în plus, benefică, o oportunitate pentru copii de a-şi demonstra lor şi celorlalţi lucrurile bune de care sunt în stare.

 

 

 

Martie 2010 

Împreună cu ”Cercetaşii Bistriţeni”, elevii au desfăşurat o acţiune de curăţare a ecosistemului MALUL RÂULUI BISTRIŢA. Au observat şi flora şi fauna specifice acestui ecosistem.

 

Aprilie 2010 

Competiţie ECO LOGO ŞI ECO RIGHTS. Logo-urile câştigătoare sunt imprimate pe tricourile care vor fi expuse în cadrul întâlnirii din Istanbul, Turcia, din luna mai. Logo-urile câştigătoare: I love ECO şi Nature does nothing uselessly, un citat din Aristotel.

Mai 2010 

 Vizita în Turcia

Iunie 2010

Raportul trimis ANPCDEFP după primul an de proiect.

Septembrie 2010 

Elevii şcolii noastre au început realizarea activităţii pe luna septembrie 2010: glosar de termeni în engleză şi în limbile proiectului, termeni din sfera ecosistemelor, ecologizarea şi observarea ecosistemului.

Elevii claselor a VI-a s-au deplasat la ecosistemul pe care-l observăm şi îngrijim, malul râului Bistriţa. Au cercetat plantele, insectele, copacii şi arbuştii pe care i-au găsit acolo, şi-au notat observaţiile făcute şi au profitat de ocazie pentru a strânge gunoaiele acumulate acolo pe parcursul ultimelor trei luni.

Chiar dacă, din fericire, am găsit mai puţine deşeuri decât în alte dăţi, este încă nevoie de acţiuni susţinute pentru a realiza educaţia ecologică şi disciplinară a elevilor şi nu numai.

Entuziasmul copiilor, plăcerea pe care aceştia o simt când se află în mijlocul naturii, în alt spaţiu decât cel convenţional al sălii de clasă, ne îndreptăţesc să afirmăm că astfel de acţiuni sunt benefice pentru educaţia elevilor noştri, pentru formarea lor viitoare.

 

 

 

Octombrie 2010 

Vizita în Estonia

 Noiembrie 2010

Istoricul ecosistemului.

Elevii implicaţi în proiect au cules informaţii despre istoricul ecosistemului studiat (râul Bistriţa) şi au realizat o prezentare PowerPoint cu datele obţinute.

Râul Bistriţa are o lungime de 65,4 km şi izvorăşte din Munţii Călimani, munţi de origine vulcanică. Se varsă în râul Şieu lângă localitatea Arcalia, unde se află o rezervaţie dendrologică.

În trecut, Bistriţa era străbătută de mai multe pârâiaşe, străjuite  de sălcii şi răchite, care îndeplineau şi funcţiiile de igienă şi sanitară. Nu exista un sistem de canalizare, dar acestea asigurau şi apa necesară pentru morile existente în acele timpuri. Unele dintre pârâuri drenau apa de ploaie din partea sudică: Valea Rusului, Valea Castanilor, altele izvorau din râul Bistriţa.

Pârâul Morii avea cel mai mare debit şi curgea de la Cascadă, unde se despărţea de râul Bistriţa, şi străbătea oraşul de la Est la Vest de-a lungul străzilor Ispirescu, Piaţa Morii, pe lângă Hotelul Bistriţa şi Stadion.

Ştrandurile Bonnet au fost construite la începutul secolului al XX-lea. Exista o porţiune podită pe un mal, unde oamenii puteau sta întinşi la soare în zilele de vară. Un podeţ de lemn, acoperit cu trandafiri sălbatici, asigura accesul de pe un mal pe celălalt al râului. Eşafodajul morii servea drept trambulină pentru cei care făceau scufundări.

După cel de-al Doilea Război Mondial, oamenii se relaxau la umbra copacilor de pe malul Bistriţei. Cascada, aflată la 3 km în amonte de oraş, era locul preferat pentru doritorii de plajă şi odihnă. Cascada reprezenta de fapt un complex de diguri, canale şi bazine. Apa puţin adâncă de pe canalul care ducea spre turbine era foarte apreciată de cei dornici de a se scălda în zilele toride de vară.

Barajul de la Colibiţa, construit între anii 1977 şi 1991, are o înălţime de 92 m şi o lăţime de 250 m, cu o capacitate de 93 km3 şi se află la altitudinea de 900 m. 

Decembrie 2010 

Expoziţia produselor proiectului.

În luna decembrie, elevii şcolii au reuşit să reunească mare parte din munca lor depusă în cadrul proiectului nostru şi au realizat o mini-expoziţie în care au înfăţişat analitic ceea ce au înfăptuit până acum. Au prezentat obiectivele şi principalele activităţi ale proiectului şi şi-au prezentat partenerii: Spania, Estonia, Turcia, cu specificul fiecăreia dintre aceste ţări.  

Povestiri despre ecosistem.

În cadrul orelor de limbă engleză, elevii au fost stimulaţi să realizeze creativ povestiri despre ecosistemul malului râului Bistriţa sau naraţiuni care să se desfăşoare în ecosistemul îngrijit de ei. Fantezia elevilor şi cunoştinţele de limbă engleză de care au dat dovadă arată plăcerea  şi motivaţia pe care aceştia o au în învăţarea şi utilizarea acestei limbi moderne. 

Ianuarie şi Februarie 2011

Realizarea catalogului de plante şi animale din ecosistem.

Elevii s-au deplasat în ecosistem şi au cules mostre de plante pe care le-au uscat şi etichetat în ierbare. De asemenea au realizat fotografii ale plantelor şi animalelor/insectelor descoperite acolo. Alţii au scris liste cu plantele şi animalele descoperite, pentru care au căutat echivalentul în limba engleză. Eforturile lor sunt materializate în rezultatele proiectului: catalogul de plante şi animale din ecosistem şi înregistrarea prezentării acestuia în limba engleză.

 

Martie 2011

Înregistrarea în format MP3 a catalogului de plante şi animale din ecosistem.

Ascultă Online!

Descarcă înregistarea în format MP3

Cu mari emoţii şi tracul specific, elevii au realizat înregistrarea prezentării catalogului de plante şi animale din ecosistem. Trecând peste micile inadvertenţe, aceştia s-au străduit să fie cât mai clari şi adecvaţi în exprimare, să demonstreze  cunoştinţele solide de limbă engleză pe care le au.

Aprilie 2011

Vizita în Spania  

Mai 2011

Activitatea pe luna mai 2011 a fost ecologizarea malului râului Bistriţa – ecosistemul îngrijit de şcoala noastră în cadrul parteneriatului Eco Is Echoing.

Elevii claselor a V-a, însoţiţi de diriginţii lor, au realizat această activitate cu conştiinciozitate, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost prima lor vizită la ecosistemul nostru. Cu siguranţă, nu şi ultima!

Entuziasmul cu care s-au achitat de sarcina de lucru ne dă certitudinea sustenabilităţii în timp a proiectului, măsura educaţiei ecologice însuşite de elevii şcolii ca urmare a derulării proiectului.

Conştientizarea copiilor şi implicit a comunităţii faţă de protecţia mediului înconjurător reprezintă mesajul pentru prezent şi viitor al proiectului, dorinţa tinerilor de a trăi într-o lume mai curată, mai bună.

 

Iunie 2011

Redactarea şi trimiterea Raportului Final către ANPCDEFP.