Prezentare

Istoric

În OCTOMBRIE 1977 are loc festivitatea de inaugurare a ŞCOLII GENERALE NR. 4 BISTRIŢA. În anul şcolar 1977 - 1978, şcoala a funcţionat cu 836 elevi, repartizaţi în 25 clase şi cu 77 cadre didactice.

Organigrama

Organigrama Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Bistriţa

Resurse umane

Echipa managerială:

 • Director: Prof. Danea Daniela Mariana
 • Director adjunct: Prof. Candale Andreea
 • Coordonator activităţi educative: Prof. Sucilea Cătălina

Declaraţii de avere şi interese.

Resurse materiale

 • 2 clădiri cu 38 săli de clasă;
 • 3 laboratoare: chimie, fizică, biologie;
 • 4 cabinete: geografie, informatică, matematică, desen;
 • 1 sală de sport;
 • biblioteca cu 18.303 volume;
 • sala de festivităţi cu 125 de locuri;
 • 5 săli de clasă pentru Step by Step;
 • o sală de mese;
 • 2 cabinete medicale;
 • 1 cabinet consilier şcolar;
 • 1 cabinet logopedic;
 • 12 cabinete metodice;
 • 2 săli profesorale.

Resurse financiare

Grădinița cu program normal „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa

Contact:

Structura-Grădinița cu program normal ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa