Resurse materiale

 • 2 clădiri cu 38 săli de clasă;
 • 4 laboratoare: chimie, fizică, biologie, informatică;
 • 7 cabinete: geografie, 2 cabinete de matematică, desen, istorie, limba română, limbi străine;
 • 3 săli de sport;
 • biblioteca cu 18.303 volume;
 • sala de festivităţi cu 125 de locuri;
 • 5 săli de clasă pentru Step by Step;
 • o sală de mese;
 • 2 cabinete medicale;
 • 1 cabinet consilier şcolar;
 • 1 cabinet logopedic;
 • 12 cabinete metodice;
 • 2 săli profesorale.