CEEA CE AUD, ŞTIU. CEEA CE VĂD, ÎMI AMINTESC. CEEA CE FAC, ÎNŢELEG. ”
(CONFUCIUS)

Şcoala Gimnazială  Nr. 4 Bistriţa

 
ŞCOALĂ EUROPEANĂ

Raport privind starea învățământului 2022-2023.

Regulamentul de ordine interioară al școlii.

Regulamentul intern al școlii.

Codul de etică și conduită profesională al școlii.

Proiectul de dezvoltare instituțională al școlii pentru perioada 2020 - 2025.

Plan managerial 2023-2024.

Programul unității:

8.00 - 12.00 / 13.00 - Învăţământ primar tradiţional

8.00 - 16.00 - Învăţământ primar alternativa Step by Step

8.00 - 14.00 / 15.00 - Învăţământ gimnazial clasele V - VIII

Program secretariat:

08.00 - 16.00

Program audiențe:

Director: Luni, 13.00 - 14.00

Director adjunct: Luni, 14.00 - 15.00

Deviza şcolii:

"Omul devine om numai prin educaţie."- Helvetius

Misiune:

Elevii sunt stimulați să gândească critic, să lucreze independent dar și să coopereze, să comunice efectiv, să manifeste respect față de ei înşişi, faţă de cei din jurul lor şi față de mediul înconjurător. Întregul personal al şcolii împreună cu familia îi încurajează să-şi descopere calităţile şi talentele, să demonstreze flexibilitate, reziliență şi capacitate de integrare în medii diverse, să-şi formeze motivaţiile proprii pentru învăţarea pe tot parcursul vieții.

Viziune:

Spre ce dorim să ne îndreptăm!

O şcoală europeană în care demersul didactic este focalizat pe elev, pe dezvoltarea competenţelor cheie şi stimularea dezvoltării autonomiei individuale, o şcoală care răspunde nevoilor de formare ale tuturor elevilor noştri, care formează o personalitate armonioasă, creativă, pragmatică, de succes, un cetăţean democratic, adaptabil, empatic, deschis spre nou şi performant.

Ţintele strategice:

Creșterea eficienței procesului instructiv-educativ și asigurarea unui parcurs școlar incluziv, de la un nivel satisfăcător la un nivel foarte bun pentru 70% dintre elevii școlii pe parcursul a patru ani.

Extinderea colaborării cu instituții de învățământ din țări europene în vederea implementării exemplelor de bună practică la clasă.

Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru creşterea performanţelor elevilor.

Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar activității școlare și asigurarea educației pentru alteritate și nondiscriminare.

Valori:

Comunicarea și respectul reciproc;

Dezvoltarea individuală, egalitatea de şanse, toleranţa, solidaritatea;

Spiritul de echipă;

Deschiderea spre nou;

Parteneriatul școală-familie-comunitate.

Inscrierea in invatamantul primar, 2024

 

Ultimele articole