Înscrierea în învățământul primar 2024-2025

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PĂRINŢII POT SOLICITA ÎNSCRIEREA COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE

 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2024, ÎN CELE 4 CLASE:

2 CLASE PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL (44 locuri)

2 CLASE PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP (44 locuri)

 

ORAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024 - 2025

ÎN PERIOADA 11 APRILIE - 14 MAI 2024

 

LUNI – JOI: 8.00 – 18.00

VINERI: 8.00 – 17.00

Vă așteptăm cu drag!

 

Actele necesare pentru înscriere:

  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

ORDIN nr. 4.019 din 15 martie 2024: Înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 (ordin, metodologie, calendar).

SECTORIZAREA MUNICIPIULUI BISTRIŢA pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025.

Locaţiile şi programul de lucru al comisiilor CJRAE, constituite în vederea evaluării dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 şi care NU AU FRECVENTAT GRĂDINIŢA sau care S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE.

Anexa 2 - Cerere de evaluare a copilului pentru inscrierea în clasa pregătitoare 2024-2025 adresată CJRAE.

Pentru înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 și au frecventat grădinița, se completează și se depune la grădiniță cererea din Anexa 1. Recomandarea obținută de la grădiniță se atașează cererii de înscriere.

Anexa 1 - Cerere pentru recomandare înscriere în clasa pregătitoare 2024-2025 adresată GRĂDINIȚEI.

Informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pe site-ul www.isjbn.ro (Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud) și pe site-ul www.edu.ro (Ministerul Educației).