Prezentare

Raport privind starea învățământului 2020-2021.

Regulamentul de ordine interioară al școlii.

Regulamentul intern al școlii.

Proiectul de dezvoltare instituțională al școlii pentru perioada 2020 - 2024.

Deviza şcolii:

"Omul devine om numai prin educaţie."- Helvetius

Misiune:

Elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să lucreze independent, să comunice efectiv, să manifeste respect față de ei înşişi, faţă de cei din jurul lor şi față de mediul înconjurător, fiind pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu puternic simţ al propriei valori. Întregul personal al şcolii împreună cu familia şi celelalte componente ale societăţii are dorinţa de a ajuta elevii să răspundă acestei provocări încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi talentele, să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse, să-şi formeze capacităţile şi motivaţiile proprii învăţării permanente.

Viziune:

Spre ce dorim să ne îndreptăm!

O şcoală europeană în care demersul didactic este orientat spre dezvoltarea competenţelor cheie şi stimularea dezvoltării autonomiei individuale, pentru integrare socială și adaptabilitate. O şcoală comunitară, deschisă valorilor europene, credibilă în faţa parinţilor şi comunităţii locale, care raspunde nevoilor de formare ale tuturor elevilor noştri.

Şcoala care formează o personalitate armonioasă, creativă, pragmatică, de succes, un cetăţean european democratic, empatic, deschis spre nou şi performant.

Ţintele strategice:

Centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului în situații inedite.

Extinderea colaborării cu instituții de învățământ din țări europene în vederea schimbului de bune practici și dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.

Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru creşterea performanţelor elevilor.

Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare.

Valori:

Comunicarea și respectul reciproc;

Dezvoltarea individuală, egalitatea de şanse, toleranţa, solidaritatea;

Spiritul de echipă;

Deschiderea spre nou;

Parteneriatul școală-familie-comunitate.