Componenţa C.E.A.C.

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) conform deciziei nr. 71 din 05.09.2023

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia în comisie
1. Roșu Nicoleta Responsabil
2. Dărăban Ioana
Membru
3. Timoce Anca Membru
4. Uilean Teodora
Membru
5.  Vulpean Paul
Membru
6. Rebrean-Cilean Nadia
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
7. Săsărman Augusta-Lucia
Reprezentantul Consiliului Local