Componenţa C.E.A.C.

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) conform deciziei 223 / 21.11.2018

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia în comisie
1. Roșu Nicoleta Responsabil
2. Vulpean Paul
Membru
3. Svinți Victoria
Membru
4. Dărăban Ioana Membru
5.  Uilean Teodora Membru
6. Hîruța Aurelia
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
7. Burduhos Ana Gabriela
Reprezentantul Consiliului Local