An şcolar 2012-2013

 1. Pop Adrian VI C
 2. Crăciun Dragoş VII A
3. Neamţ Raul
VIII A
4. Stupinean Cristina VIII A
  • Şef de promoţie la sfârşitul anului şcolar 2012-2013:

Stupinean Cristina - clasa a VIII-a A - media claselor V-VIII - 10,00.