Proiecte educaţionale - an şcolar 2008-2009

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE - Mai 2009

 

Organizaţia Salvaţi Copiii, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională a Municipiului Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ILO-IPEC, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare profesională „Step by Step”, Asociaţia Ovidiu Rom, Centrul Romani Criss şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ invită cadrele didactice şi elevii să susţină dreptul fiecărei persoane de a beneficia de educaţie primară şi formare pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă, prin derularea acţiunilor din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2009!

Anul acesta, sub sloganul „Cărţi deschise, Uşi deschise!”, copii şi adulţi din peste 100 de ţări din întreaga lume vor lua parte la evenimentul central al Campaniei Globale pentru Educaţie 2009 – Lecţia de Citire. Ediţia 2009 a Campaniei Globale Pentru Educaţie urmăreşte avertizarea factorilor de decizie asupra incidenţei crescute a analfabetismului funcţional în România şi dezvoltarea programelor de sprijinire a persoanelor afectate de analfabetism, în vederea acoperii decalajului social cu care acestea se confruntă.

La nivel mondial, evenimentul este organizat de către Global Campaign for Education (GCE), o coaliţie de organizaţii civice şi de caritate din toată lumea. În fiecare an, GCE organizează o Săptămână de Acţiune Globală pentru a atrage atenţia publicului asupra situaţiei celor care pierd şansa pe care le-ar da-o educaţia în viaţă. Aflaţi în imposibilitatea de a scrie, a citi sau a socoti, aceştia nu îşi pot apăra drepturile şi sunt de cele mai multe ori prizonierii unei vieţi trăite în sărăcie. In întreaga lume sunt peste 70 de milioane de copii fără şcoală şi 750 de milioane de persoane adulte analfabete, majoritatea fiind fete şi femei. Invităm factorii de decizie din toată lumea să ia parte la această Lecţie pentru a le „citi” povestiri despre aceste probleme, fie în cadrul evenimentului dacă sunt prezenţi, fie prin mesaje transmise către ei.

Cartea de Citire - 2009

1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - Decembrie 2008

 

1 Decembrie, sărbătoarea naţională a Romaniei, prilejuieşte, ca în fiecare an, ample manifestări în şcoala noastră. Elevii, cu sprijinul dascălilor , rememorează importantele evenimente istorice care au dus la formarea statului naţional unitar român.

Domnii profesori, Vărărean Virginia şi Moldovan Horaţiu, au organizat în sala festivă o sesiune de referate şi o expoziţie de postere şi desene evocând principalele momente ale Marii Uniri. De asemenea, elevii clasei a IV-a B, îndrumaţi de d-na învăţătoare Negruşa Maria, au marcat evenimentul printr-o expoziţie de colaje.

“Lecţia” interactivă, atmosfera de sărbătoare, conştientizarea semnificaţiei acestei zile deosebite şi seriozitatea cu care elevii au participat la această manifestare se înscriu pe linia educaţiei civice şi pentru cetăţenie democratică, pe care şcoala noastră le valorizează în mod deosebit.