Proiecte educaţionale - an şcolar 2009-2010

TABĂRA AMERICANĂ – EDIŢIA a III-a - Iulie 2010

 

În timpul vacanţei de vară s-a desfăşurat, la Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa, cea de-a treia ediţie a Taberei Americane ”School of Heroes”, în organizarea exemplară a ”There Is Hope” Foundation, Columbus, USA.

Peste 500 de elevi de gimnaziu şi primar din oraş au participat la activităţile multiple organizate, conform vârstei participanţilor. Aceştia au beneficiat de exersarea comunicării în limba engleză, de interrelaţionarea cu vorbitori nativi, de schimbul de impresii şi opinii pe diferite teme culturale, educative, de buna desfăşurare a activităţilor organizate, ocupându-se şi cadrele didactice din Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa.

Oportunitatea oferită elevilor de a-şi petrece timpul liber într-un mod organizat, benefic pentru formarea lor viitoare, se constituie într-o iniţiativă minunată atât pentru întreaga comunitate locală cât şi pentru părinţii elevilor care sunt mulţumiţi că aceştia îşi petrec într-un mod plăcut şi eficient o săptămână de vacanţă.

ZILELE ŞCOLII - 31 mai - 2 iunie 2010

În perioada 31 mai – 2 iunie 2010 Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa a sărbătorit ZILELE ŞCOLII 2010, manifestare devenită tradiţională pentru elevii şcolii noastre, pentru părinţii lor şi pentru toţi oamenii şcolii.

Activităţile desfăşurate în această perioadă au cuprins concursuri sportive (fotbal, handbal, badminton), competiţii distractive, concursuri de dans, parada modei, concursuri de cultură generală pe echipe, expoziţii de postere pe tema copilăriei, spectacol dedicat părinţilor, ziua porţilor deschise, întâlniri ale cadrelor didactice şi prezentarea realizărilor de până acum ale şcolii.

Ziua porţilor deschise s-a bucurat de un real succes, părinţii elevilor noştri onorând invitaţia dascălilor de a participa la activitatea didactică desfăşurată în şcoală, lucru pentru care le mulțumim.

Toate concursurile organizate au fost recompensate cu diplome şi dulciuri, spre deliciul copiilor.

Manifestările dedicate ZILELOR ŞCOLII au prilejuit şi lansarea nr. 32 al revistei SUCCES a şcolii şi a suplimentului acesteia, dedicat SPRING DAY 2010 – anul european al combaterii sărăciei şi excluziunii sociale.

Nu au fost uitaţi nici copiii de la Şcoala Generală ”Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa, structură a şcolii noastre, care au primit cu această ocazie dulciuri.

Mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestor activităţi, părinţilor elevilor noştri, colegilor şi în mod deosebit copiilor, fără de care nu am reuşi să realizăm nimic din ceea ce ne propunem.

 

 

ZIUA PĂMÂNTULUI LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 4 BISTRIŢA - Aprilie 2010

 

Ziua Pământului a fost sărbătorită la Şcoala Generală Nr. 4, cu sprijinul Primăriei Bistriţa, printr-o multitudine de activităţi educative la care au fost antrenaţi toţi elevii şcolii: expoziţie tematică de desene, acţiuni de ecologizare a malului râului Bistriţa şi a spaţiului verde din incinta şcolii, plantări de arbori în curtea şcolii, concurs de proiecte pe tema protecţiei mediului, concurs Eco-Logo, Eco-clasa, jocuri sportive.

Obiectivul activităţilor desfăşurate în colaborare cu organizaţia Cercetaşii Bistriţeni a fost conştientizarea elevilor şcolii noastre privind necesitatea protecţiei mediului înconjurător.

Entuziasmul cu care au răspuns la activităţile desfăşurate ne îndreptăţeşte să sperăm că planeta mai are o şansă pentru viitor.

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE - Aprilie 2010

 

Organizaţia Salvaţii Copiii (coordonator naţional), cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi împreună cu partenerii săi – Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti (inclusiv Centrul de Asistenţă Psihopedagogică al Municipiului Bucureşti), Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociaţia Ovidiu Rom, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, invită cadrele didactice şi elevii să susţină dreptul la educaţie al fiecărei persoane, prin derularea acţiunilor din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2010!

Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de asociaţii de caritate, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care, începând cu anul 2001, este coordonat în România de organizaţia Salvaţi Copiii. Campania Globală pentru Educaţie doreşte să reprezinte un factor de presiune la nivelul liderilor de opinie şi autorităţilor, arătând că este timpul demarării de acţiuni pentru a nu se permite încă unei generaţii de copii şi adulţi să nu beneficieze de educaţie.

În acest an, la nivel internaţional, Campania Globală pentru Educaţie va pune accentul pe finanţarea educaţiei, scoţând în evidenţă obligaţia autorităţilor din toate ţările lumii de a aloca mai multe resurse pentru realizarea, până în anul 2015, a obiectivelor „Educaţiei pentru Toţi”, aşa cum au fost acestea aprobate de comunitatea internaţională în anul 2001, în cadrul Conferinţei de la Dakar. Pentru a face ca mesajul din acest an al Campaniei să aibă un impact şi mai puternic, la nivel internaţional a fost încheiat un parteneriat cu FIFA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Fotbal). Astfel, numeroase figuri marcante din lumea fotbalului (oficiali FIFA, jucători, antrenori) s-au alăturat personalităţilor implicate tradiţional în promovarea Campaniei Globale pentru Educaţie (Regina Rania a Iordaniei, Bono, s.a.). Cu ajutorul FIFA, sperăm ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai mulţi oameni, mai ales prin intermediul acţiunilor de promovare desfăşurate pe perioada Campionatului Mondial de Fotbal din Africa de Sud.

În România, Campania urmăreşte să atragă atenţia asupra sub-finanţării educaţiei. În anul 2009, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului formula, printre altele, următoarele recomandări adresate României ca stat parte la Convenţia cu privire la Drepturile Copilului:

- „să se asigure că învăţământul primar este gratuit şi obligatoriu pentru toţi copiii, în speţă prin eliminarea ‹‹costurilor ascunse››”
- „să integreze, să faciliteze şi să pună în practică principiile respectării opiniilor copilului la nivelul familiei, şcolii şi comunităţii, dar şi în activitatea administrativă şi juridică”
- „să adopte o abordare din perspectiva drepturilor copilului în elaborarea bugetului de stat, prin implementarea unui sistem de urmărire a alocărilor şi a folosirii
resurselor pentru copii la nivelul bugetului, oferind astfel vizibilitate în ceea ce priveşte investiţiile făcute în folosul copiilor”.

Campania îşi propune să promoveze următoarele obiective:

- Finanţarea educaţiei să se facă în mod transparent şi coerent, permiţând exercitarea de către toţi copii a dreptului la educaţie.
- Priorităţile de alocare a fondurilor disponibile pentru educaţie să fie stabilite în mod participativ, cu implicarea tuturor factorilor relevanţi: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală.
- Costurile indirecte educaţiei să nu reprezinte un obstacol în exercitarea dreptului la o educaţie de calitate.

Mesajul general al campaniei: “1Goal: Education for All!” / “ 1Scop: Educaţie pentru toţi!”

Perioada de desfăşurare a Campaniei Globale pentru Educaţie: martie-aprilie 2010.

Perioada de desfăşurare a activităţilor în şcoli: 12 – 25 aprilie2010.

Data Lecţiei pentru toţi: 20 aprilie 2010.

EXERCIŢIU DE ALARMARE, EVACUARE ŞI INTERVENŢIE - Martie 2010

 

În data de 29 martie 2010 a avut loc la Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa un exerciţiu de alarmare, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, organizat prin bunăvoinţa şi colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Pompierii Bistriţa.

Instructajul privind comportamentul cadrelor didactice şi elevilor în caz de incendiu s-a realizat cu responsabilitate, astfel că desfăşurarea propriu-zisă a exerciţiului a decurs corespunzător. Încadrarea în baremul de timp alocat unui astfel de exerciţiu, folosirea extinctoarelor, deplasarea în ordine la punctul de întâlnire de către toţi elevii şcolii, însoţiţi de cadrele didactice, de personalul didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală, contactul nemijlocit cu logistica specifică acestui tip de intervenţie constituie, în fapt, beneficiile acestei acţiuni.

Elevii au avut posibilitatea să vadă şi să probeze, sub atenta îndrumare a pompierilor, cum funcţionează extinctoarele, furtunurile de apă, care sunt etapele unei astfel de intervenţii.

Mulţumim Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Pompierilor Bistriţa, pentru ajutorul acordat în desfăşurarea acestei activităţi.

ÎNTÂLNIRE DE ZILE MARI LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 4 BISTRIŢA - Martie 2010

 

Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa a găzduit in 24 martie 2010 o întâlnire deosebită a elevilor cu Dr. Heather McKay, Senior English Language Fellow, care se află în Bistriţa pentru a susţine cursuri de formare pentru profesorii de limba engleză din judeţul nostru.

Pe lângă orele de engleză la care a asistat, prezenţa sa în şcoala noastră a prilejuit elevilor un dialog relaxat şi cu multe elemente de noutate, despre deosebirile şi asemănările dintre sistemul de învăţământ românesc şi american, despre elemente de cultura şi civilizaţie: sărbători specifice, monumente, simboluri americane. Întrebările elevilor referitoare la sistemul educaţional din Statele Unite au fost adresate în limba engleză, oaspetele nostru fiind impresionat de fluenţa şi de gradul de stăpânire a limbii engleze de către elevi.

Atmosfera caldă, deschisă, decorul furnizat de biblioteca şcolii, secţia cu cărţi în limbi străine, au constituit un cadru adecvat desfăşurării acestui eveniment.

Mulţumim doamnei Dr. Heather McKay pentru oportunitatea oferită elevilor noştri.

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE - Noiembrie 2009

 

Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa în colaborare cu Palatul Copiilor Bistriţa a organizat, în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale 2009, multiple activităţi educative şcolare şi extracurriculare pe tema alimentaţiei sănătoase.

Elevii au pregătit postere, au discutat despre hrana sănătoasă, au dezbătut şi au prezentat reţete specifice, au elaborat meniuri pentru „prânzul de criză", au participat la faza preliminară a concursului de artă culinară, întrecându-se în realizarea produselor gastronomice sănătoase, ecologice şi tradiţionale.
Echipajele formate din câte trei elevi, însoţiţi de diriginţii lor, au participat la faza finală a concursului de artă culinară - meniul tradiţional de criză. Proba practică s-a desfăşurat în colaborare cu Palatul Copiilor Bistriţa. Elevii au pregătit "Tocăniţa de criză", întrecându-se în folosirea celor mai diverse reţete pentru tocăniţa de cartofi cu legume, pentru prepararea căreia au recurs la logistica tradiţională: ceaunul, lingura de lemn şi au folosit produse biologice şi ecologice.

Atmosfera a fost deosebit de plăcută, elevii şi profesorii lor au colaborat corect, iar faptul că această activitate s-a desfăşurat într-un cadru non-formal a dus la succesul deosebit al acestei activităţi.

Sperăm ca buna colaborare dintre şcoala noastră şi Palatul Copiilor Bistriţa să continue la fel de bine şi în viitor.