Înscrierea în învățământul primar 2023-2024

 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024, PĂRINŢII POT SOLICITA ÎNSCRIEREA COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE

 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2023, ÎN CELE 3 CLASE:

1 CLASĂ PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL (22 locuri)

2 CLASE PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP (44 locuri)

 

ORAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024

ÎN PERIOADA 03 - 18 MAI 2023

 

LUNI – JOI: 8.00 – 18.00

VINERI: 8.00 – 17.00

Vă așteptăm cu drag!

 

 

Actele necesare pentru înscriere:

  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

ORDIN nr. 3.704 din 17 februarie 2023: Înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 (ordin, calendar).

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 2023-2024 (aceeași ca și în anul 2022-2023).

SECTORIZAREA MUNICIPIULUI BISTRIŢA pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.

Locaţiile şi programul de lucru al comisiilor CJRAE constituite în vederea evaluării dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 şi care NU AU FRECVENTAT GRĂDINIŢA sau care S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE.

Informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pe site-ul www.isjbn.ro (Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud) și pe site-ul www.edu.ro (Ministerul Educației).