Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023, PĂRINŢII POT SOLICITA ÎNSCRIEREA COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE

 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2022, ÎN CELE

2 CLASE PREGĂTITOARE, ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL (44 locuri)

1 CLASĂ PREGĂTITOARE, ALTERNATIVA STEP BY STEP (22 locuri)

 

ORAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

ÎN PERIOADA 11 APRILIE - 10 MAI 2022

 

LUNI – JOI: 8.00 – 18.00

VINERI: 8.00 – 17.00

Vă așteptăm cu drag!

 

Actele necesare pentru înscriere:

  • Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022: Înscrierea în învățământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 (ordin, metodologie, calendar, anexe).

SECTORIZAREA MUNICIPIULUI BISTRIŢA pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023.

Informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pe site-ul www.isjbn.ro (Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud) și pe site-ul www.edu.ro (Ministerul Educației).