EXAMEN DE PROMOVARE pe postul de ÎNGRIJITOR treapta I

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA

 

Organizează

EXAMEN DE PROMOVARE

pe postul de ÎNGRIJITOR

treapta I

 

 

EXAMENUL VA AVEA LOC:

 • la data de 08 aprilie 2015, ora 9,00

 • la Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

 • Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor

 • Legea 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • Legea Nr. 40 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Ordin 1225/5031 din 24.12.2013 privind însușirea noțiunilor de igienă

 

TEMATICĂ:

 • Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ

 • Metode de dezinsecție ți dezinfecție

 • Transportul gunoiului și a reziduurilor alimentare

 

Pentru examen vor fi susținute următoarele probe:

 • Proba scrisă

 • Proba practică